becovered standaard afbeelding

Privacyverklaring Be Covered Real Estate

Welke gegevens worden door Be Covered Real Estate Vastgelegd?

U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor een makelaar van BE Covered Real Estate ingeschakeld

Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT. Het doel van dit contact is om, in opdracht van u, promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van- en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Hierbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals uw geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, legitimatiebewijs met nummer, plaats uitgifte en datum uitgifte;
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • foto’s en video’s van de woning;
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
 • een IBAN rekeningnummer ten behoeve van de betaling van uw nota’s;
 • overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt;

U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor een makelaar/bemiddelaar van Be Covered ingeschakeld

Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT.

Het doel van dit contact is om, in opdracht van u, promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar/bemiddelaar van Be Covered ook uw identiteit vast.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • de reden van verhuur;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning;
 • de eisen die u stelt aan de huurder;
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
 • overige informatie die u aan de makelaar/bemiddelaar van Be Covered verstrekt.

U bent op zoek naar een andere woning en u heeft hiervoor een makelaar van Be Covered Real Estate ingeschakeld

Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT. Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Hierbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals uw geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, legitimatiebewijs met nummer, plaats uitgifte en datum uitgifte;
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen;
 • gegevens over uw huidige woning, zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
 • overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt;

U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die via de makelaar wordt aangeboden

Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u op basis van een gerechtvaardigd belang. In dit contact maakt de makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de makelaar vast wat uw mening is over dit object. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed;
 • overige informatie die u aan de makelaar van Be Covered verstrekt.

U wilt een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden

Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u op basis van een gerechtvaardigd belang en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT.

Voor dit contact staat de verkopend makelaar met u en uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw mening over de woning;
 • gegevens over de biedingen;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper;
 • gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode van het vorig woonadres van de koper;
 • overige informatie die u aan de makelaar verstrekt;

U wilt een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden

Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u op basis van een gerechtvaardigd belang en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT.

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder;
 • gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
 • overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt;

U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de makelaar

Wij verzamelen de gegevens op grond van de toestemming die u hiervoor geeft. Het doel van dit contact is dat de makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld;
 • overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

Wijzigingen

Be Covered Real Estate & Finance kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.

Vragen over deze privacyverklaring kunt u per mail stellen aan info@becovered.nl

Of kijk op onze contactpaginavoor meer contact mogelijkheden.

arrow_upward