team becovered

Klachten

Ik heb een klacht

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Be Covered Real Estate & Finance B.V.? Dan kunt u hier uw klacht indienen. Wij nemen uw klacht altijd serieus.

Hoe dien ik een klacht in?

Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u een klacht indienen. Klachten kunnen per e-mail worden ingediend door te verzenden aan: info@becovered.nl

Als u uw klacht per e-mail indient, denk er dan aan uw adres- en contactgegevens te vermelden. Ook is het belangrijk dat u aangeeft om welke dienstverlening, afdeling en eventueel medewerker het gaat. Schrijf in uw e-mail wat er is gebeurd. Schrijf ook waarom u niet tevreden bent over de dienstverlening van Be Covered Real Estate & Finance B.V. Wilt u ook laten weten of u een reactie wilt? Als u geen antwoord wilt, gebruiken we uw klacht alleen om onze dienstverlening te verbeteren.

Opvolging klachten

Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laten wij u dat binnen de termijn van 14 werkdagen weten onder vermelding van een indicatie wanneer u van ons een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht ongegrond wordt verklaard en niet tot een oplossing leidt, is sprake van een geschil dat u kunt voorleggen aan de bevoegde rechter. Op alle geschillen tussen natuurlijke en rechtspersonen en Be Covered Real Estate & Finance bv is Nederlands recht van toepassing.

arrow_upward