becovered standaard afbeelding

Privacyverklaring Be Covered Finance

Welke gegevens worden door Be Covered Finance Vastgelegd?

Welke gegevens worden door Be Covered Finance vastgelegd?

Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT. Het doel van dit contact is om, in opdracht van u, een voor u passend financieel product te adviseren, voor u af te sluiten en u de nazorg te geven tijdens de looptijd van een product. Daarbij stelt de hypotheekadviseur ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • gegevens over leeftijd, geslacht en burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot legitimatiebewijs zoals bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs), legitimatiebewijs met nummer, plaats uitgifte en datum uitgifte;
 • gegevens over dienstverband, arbeidsvoorwaarden, beroep en werkgever;
 • gegevens over het salaris en inkomen
 • gegevens over de financiële situatie en bijzonderheden, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • gegevens over de gezinssamenstelling;
 • gegevens over partner;
 • gegevens over opleiding en vorming;
 • gegevens over vrijetijdsbesteding en interesses;
 • klantprofiel (Risicobereidheid, Doelstelling, Kennis & Ervaring);
 • gegevens over het uitgavenpatroon;
 • gegevens over de waarde van de (toekomstige) woning;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraude-aspecten (indien relevant);
 • overige informatie die u aan uw hypotheekadviseur of binnendienstmedewerkers verstrekt;

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dit uiterst zorgvuldig, en alleen met uw toestemming.

Doelen van de verwerking?

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • het beheren van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;

Wijzigingen

Be Covered Real Estate & Finance kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.

Vragen over deze privacyverklaring kunt u per mail stellen aan info@becovered.nl

Of kijk op onze contactpaginavoor meer contact mogelijkheden.

arrow_upward