becovered standaard afbeelding

Privacyverklaring algemeen Be Covered Real Estate & Finance

Welke gegevens worden door Be Covered Real Estate & Finance Vastgelegd?

Privacyverklaring algemeen

Be Covered Real Estate & Finance bv is een onderneming die zich op meerdere gebieden inzet om mensen te begeleiden hun woonwensen te realiseren. Dit doen we met diensten op het gebied van makelaardij, hypotheken en verzekeringen.
Be Covered Real Estate & Finance bv heeft als kernactiviteit het begeleiden van het proces van het verkopen, aankopen, huur- en verhuren van een (nieuwbouw)woning en onroerend goed in het algemeen, het adviseren van (potentiële) klanten over hypothecair- en ander krediet en verzekeringen en bemiddeling bij de totstandkoming van krediet- en verzekeringsovereenkomsten. Hier hebben wij in veel gevallen persoonlijke informatie voor nodig. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens. We zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving zoals is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens zijn:

Be Covered Real Estate & Finance bv

Stationsweg 3A

4811 AX Breda

telefoon: 085 – 2004 076

e-mail: info@becovered.nl

De rechtsgronden waarop wij uw gegevens verwerken

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u en het onderhouden, en eventueel uitbouwen, van onze klantrelatie (marketing e.d.). Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Als we niet tegemoet kunnen komen aan een verzoek zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

U kunt verzoeken richten aan info@becovered.nl

Links naar andere websites

Op onze website staan een aantal links naar websites van onze partners en andere externe organisaties. Als u daarop klikt, wordt de website van die organisatie geopend. Zodra u op de website van een van deze externe organisaties bent, is het privacy beleid van die organisatie van toepassing.

Externe partijen

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen, zoals bijvoorbeeld notarissen en geldverstrekkers. Wij zullen uw gegevens echter nooit aan partijen doorverkopen. Zoals eerder aangegeven werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor het overeengekomen doel. Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookiebeleid. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan, zoals de Belastingdienst of Justitie. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Waar worden uw gegevens opgeslagen

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. Met de partijen (verwerkers) die deze applicaties aanbieden maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘EU-US Privacy Shield’ vallen. Ontwikkelingen worden nauw gevolgd om uw privacy te kunnen blijven waarborgen. Wilt u hierover meer informatie ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we organisatie breed de volgende maatregelen genomen:

 • er zijn met iedere werknemer afspraken gemaakt over het veilig en integer omgaan met uw gegevens;
 • onze medewerkers maken enkel gebruik van mobiele apparaten welke in beheer zijn en die bij verlies van op afstand kunnen worden gewist door een daarvoor aangewezen bevoegd persoon. Apparaten op vaste werkplekken worden na uitloggen automatisch gewist;
 • Logische wachtwoordbeveiliging, zoals verplichte pincodes en sterke wachtwoorden op alle zakelijke gegevensdragers;
 • op onze kantoren staan afgesloten papierbakken voor vertrouwelijk papier;
 • er worden uitsluitend beveiligde internet- en netwerkverbindingen gebruikt, welke niet toegankelijk zijn voor derden;
 • we werken waar mogelijk met een klantportaal zodat u uw gegevens direct na inloggen in kunt zien en bewerken en u deze niet hoeft te versturen per mail of post. Zo voorkomen we onnodige verwerkingen en mogelijke invoer- en overname fouten;
 • we sluiten verwerkersovereenkomsten met partijen die gegevens voor ons verwerken;
 • wij hebben een stringent ict beleid.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor in deze privacyverklaring aangegeven doeleinden en voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Gegevens
Bewaartermijn
Dossier opdracht
Minimaal 5 jaar
Wwft
Minimaal 5 jaar
Civiele bewaarplicht
Minimaal 7 jaar
Fiscale bewaarplicht
Minimaal 7 jaar
Beroepsaansprakelijkheid
Minimaal 7, maximaal 20 jaar
Nieuwsbriefinschrijving
Tot het moment van uitschrijving
Overige
Maximaal 2 jaar

Website

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Be Covered Real Estate & Finance bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting onze Cookiestatement.

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met info@becovered.nl

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat we deze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

arrow_upward